Září 2009

BLoG Je NuDa

15. září 2009 v 20:12 | C.W.o.K. G!RL <3
JaK aSi CHáPeTe Z NaDPiSu TaK Mě BLoG NUDÍ!!
a NeMáM ZaPoTŘeBí ČíST KoMeNTy STyLu ,:
kravko pico kundo hahaha zveda se mi z tebe zaludek
AFFíKy MáM RáDa TK eSTLi CeTe PoKeCaT TK Na iCQ:278434273
PRoSíM SLeČNu E.T. a Lolla aBy Mě NeoBTěŽoWaLi SVýMa HLouPýMa ŘeČMa.
DíQy ***MVR***
PáČKo

PoZaSTaWeNo

6. září 2009 v 20:21 | C.W.o.K. G!RL <3
PoZaSTaWeNo!
ZíTRa JDu Do ŠKoLy TKŽe Se BuDu Po CeLeJ RoK uČiT.
SB PLS NeMaZaT oMLuWiT.
NeBuDu Tu ČaSTo.. oBČaS NěCo PŘiDáMa oBěHNu AFFS.
TaQ páá

iKoN

6. září 2009 v 20:11 | C.W.o.K. G!RL <3


KuSoWQa || NeBe

6. září 2009 v 19:59 | C.W.o.K. G!RL <3
uKRaDeNo:http://ivetkah.blog.cz/
TWůJ ZDRoJíK: C.W.o.K G!RL

aNiMKa || iPoD

6. září 2009 v 19:58 | C.W.o.K. G!RL <3
uKRaDeNo:http://ivetkah.blog.cz/
TWůJ ZDRoJíK: C.W.o.K G!RL


ipod

aNiMKa || MoTýL

6. září 2009 v 19:56 | C.W.o.K. G!RL <3
uKRaDeNo:http://ivetkah.blog.cz/
TWůJ ZDRoJíK: C.W.o.K G!RL

Free || LaDy GaGa

6. září 2009 v 19:54 | C.W.o.K. G!RL <3
TaK KDyBy Ho NěKDo CHtěL TaK PíSNěTe Na
katy.machulova@seznam.cz
a Já WáM Ho PoŠLu.

PRaWiDLa:
1. NiKDy NeWyDáWeJ DeSiGN Za SWůJ!!
2. NeMaŽ PoDPiS auToRa!!
3. DoDRŽuJ PRaWiDLa!!!

+
iCoNoD ^NenuSh & KikuSh™ ♥♥♥

1. září 2009 v 16:11 | C.W.o.K. G!RL <3
Je úŽaSNeJ !! THX :D
SeM NeMoCNá.. aSi Tu NeBuDu..
SoRRy SB.. oMLuWTe Mě Z oBíHáNí a ZáPiSů..
pp